Monday, October 27, 2008

Eduskunnan oikeusasiamies Eero Kallio ei näe rikoksia vaikka ne tapahtuisi silmiensä alla. Hakaristin käyttö ei ole rikos presidentinkään kohdalla

Minkäläisia juoppoja ja lakia mieleisekseen tulkitsevia kommaritaustaisia turpauunoja on päässyt lainsäädäntöämme valvomaan? Onko Otto-Ville ja Hertta Kuusisen perintö vaalimisen arvoinen? Mikä on yleissivistyksen ja suvaitsevaisuuden tila lainsäädäntö- ja sen valvontatasolla?

Eduskunnan oikeusasiamies Eero Kallio ei näe rikoksia vaikka ne tapahtuisi silmiensä alla ( Onko niin Eero Kallionkin kohdalla, ettei korppi korpin silmää noki?)

Hakaristin käyttö ei ole rikos presidentinkään kohdalla

Tasavallan presidentti käyttää kielekkeistä valtiolippua, jonka tangonpuoleisessa yläkentässä on sini-keltainen vapaudenristi (hakaristi). Jostain kumman syystä sisäministeriön verkkosivuilta on nyt lokakuun lopussa kadonnut kuva presidentin hakaristilipusta. Mutta näettä sen tämän blogin alussa;). Jottei pääse tieto hukkumaan ryssäläisesti aivan kuten Stalinin aikaan valtioviholliset leikeltiin tietosanakirjoista epähenkilöinä.

Lisätietoja Suomen lipusta sisäasiainministeriön verkkosivustolta.

, saati lentolaivueidemme kohdalla jne.

Seppo Lehto kuvautti itseään tänään Tampereen vanhan kirjastotalon Aleksis Kiven patsaan luona minkä jalustassa on pari hakaristiä.
Laitan ko. digikuvat tämän liitteeksi myöhemmin, samoin Tampereen Viinikan kirkon ovessa on 20 isoa hakaristiä kirkollisessa käytössä ja sisäpuolella lisää puisina versioina. Samoin ilmavoimiemme tunnus musta hakaristi sinisellä pohjalla on uutisoitu HS:n ja Le Monde sivuilla näyttävästi syksyllä 2005

Eduskunnan oikeusasiamies Eero Kallio ei näe rikosta samalla syyllistäessään hakarististä ja sen käytöstä vaalimainoksissa ja julisteissa. - Onko nyt jolla kulla kusta ja paskaa päässä vai minkälaisilla maisterinpapereilla on eoa-kansliaan päästy? Hakaristin käyttö ei voi olla Seppo Lehdolla sen kielletympää kuin valtiolla itsellään ja sen edustajilla sekä erilaisilla sotaveteraanijärjestöillä, sekä kirkollisilla tahoilla ( Esim. Viinikan kirkko. Katso ko. kuva netistä http://fi.wikipedia.org/wiki/Viinikan_kirkko)

------------------------
EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN
KANSLIA
24.10.2008 Dnro 3372/4/08
Seppo Lehto
kunnallisvaaliehdokas(at)gmail

Viite: Sähköpostiviestinne 17. ja 20.10.2008

VASTAUS Arvostelette viestissänne Tampereen kihlakunnan poliisilaitoksen
toimintaa 15.10.2008, kun vaalikopiltanne takavarikoitiin julisteita ja
kun jouduitte olemaan vapautenne menettäneenä 15.10.2008 kello
18.10:n ja 16.10.2008 kello 15.30:n välisen ajan.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin pyynnöstä ilmoitan Teille,
että asiaanne ei ryhdytä tutkimaan täällä seuraavista syistä.
Tampereen kihlakunnan poliisilaitokselta saadun asiakirjaselvityksen
mukaan Teidät otettiin kiinni epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää
vastaan. Asian tutkinta on kesken ja siitä on ilmoitettu myös Valtakunnansyyttäjänvirastoon.
Kiinnioton perusteena on ollut epäily rikoksesta, jonka ankarin rangaistus on yli vuosi vankeutta. Lisäksi Teidän epäiltiin jatkavan rikollista toimintaa.

Saadun selvityksen mukaan vaali-ilmoituksissanne oli muun muassa
hakaristejä. Olitte lisäksi käyttänyt kampanjassanne sanontaa: "afrikkalaiset
Afrikkaan ja somalialaiset Somaliaan".

Pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n mukaan sen vaatimuksesta, jota asia
koskee, tuomioistuimen on päätettävä, onko takavarikko pidettävä
voimassa. Riippumatta poliisin ratkaisusta Teillä on oikeus vaatia takavarikon
kumoamista käräjäoikeudessa, tässä tapauksessa ilmeisesti
Tampereen käräjäoikeudessa.

Vakiintuneen käytännön mukaan oikeusasiamies ei puutu sellaiseen
asiaan, johon voi hakea muutosta tuomioistuimelta. Oikeusasiamies
ei voi myöskään määrätä, miten viranomaisen on ratkaistava sen käsiteltäväksi
saatettu asia eikä muutoinkaan vaikuttaa viranomaisessa
vireillä olevan asian ratkaisuun.

Kantelunne perusteella asiassa ei ole ilmennyt muutoinkaan aihetta
epäillä oikeusasiamiehen toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista menettelyä
tai velvollisuuden laiminlyöntiä.

Esittelijäneuvos Eero Kallio
---------------

Edellä olevan luettuani en voi pitää Eero Kalliota pätevänä lainsäädännön valvojana kuten ei myöskään esimiestään apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtiä. Tuntuu painavan enempi valheellinen retoriikka ja omat mielikuvat. Loogista olisi ollut että olisi pidetty raskauttavana, että "Lehto on lisäksi vaatinut miehittäjä-Ryssältä aluepalautuksia", niin kuvio olisi ollut valmis.

Näille mielikuville ja itsesyyllistyksille joihin pyritään saamaan koko Suomi mukaan nauraisi tai soittaisi 1930-luvun tyyliin saksofoniinsa aito neekerikin (Ei silloin tunnettu muuta käsitettä USA:n jazz-neekereille) ajalle tyypilliseen "natsi"-tapaan daavidin tähti rinnassaan ilakoiden ja nauraen. Mustasta tällä kertaa surkeasta huumoristahan on kyse. Turha on tässä 1930-luvun saksalaisia syyllistää kun lainsäädäntöä valvovat viranomaiset syyllistyvät 1930-luvun musiikkijulisteen tapaiseen leimaamiseen.
-----------------------------------------------------------------Yleistiedossa ja historiallisissa kirjoituksissa on sisäministeriön ja lakiasäätävillä todella parantamisen varaa:

Sisäministeriöllä on huonoja historioitsijoita kun eivät tunne väittämänsä mukaan Suomen vaakunan historiaa:
http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/99F50684A35D0835C2256B1C00377B76?opendocument

Kyllä se on aiemmin selvitetty mitä, missä, milloin jne mikin merkitsee. Kyseessä Juhanan voitto imperialistisesta tsaari-Venäjästä kuten tuolloin sanottiin Ryssästä. Voiton kunniaksi n. 1577 Juhana otti käyttöönsä Götan leijonan ( Jeesus Kristuksen Juutalaisten kuninkaan Juudean leijonan symbolin) mikä polkee "ryssasabel" eli ryssäsabelia Bysantin perilliseksi julistautuneen Iivanan Julman alulle laittaman ja luoman suuremman Moskovan suuriruhtinasvaltakunnan tunnusta.
-------------------------------------
Ohessa lupaamiani tamperelaisia hakaristejä Aleksis Kiven patsaan jalustasta 27.10.2008 Tampereelta:
------------------------------------


---------------

Osallistumisen ja vaikuttamisen sääntely Suomen
perustuslaissa (731/1999)

PL 2.2 §: Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua
ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä
kehittämiseen.

PL 12 §, Sananvapaus ja julkisuus

PL 13 §, Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

PL 14 §, Vaali- ja osallistumisoikeudet

PL 14.2 §: Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla.

PL 14.3 §: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan
päätöksentekoon.

PL 20 §, Vastuu ympäristöstä:

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan
päätöksentekoon.

Huom. myös PL 6, 11, 16, 17, 19 ja 22 §:t

---------------